MORSLINT

Wandelroute door de Hoge Mors.

UITGANGSPUNTEN PLAN

Uitgangspunten-plan-1

Wijk, Openbare ruimte, Wandelroute
Morslint is een plan voor de na-oorlogse woonwijk de Hoge Mors in Leiden West.
Het plan richt zich  op de bestaande openbare ruimte van de wijk.
Het aanleggen van een wandelroute wordt ingezet als middel voor het verbeteren van de openbare ruimte.

Uitgangspunten-plan-2

Verbinden, Verbeteren, Aanvullen
De route legt herkenbare verbindingen tussen bestaande openbare plekken.
Rondom de route wordt de bestaande openbare ruimte opgeknapt en verbeterd.
Rondom de route wordt de openbare ruimte aangevuld met  nieuw programma.

Uitgangspunten-plan-3

Toegankelijk, Samenhangend, Groen
Het plan zorgt voor een grotere toegankelijkheid van de wijk. Rollator is het uitgangspunt, alle bewoners de doelgroep.
Het plan zorgt voor een grotere samenhang in de wijk. Zowel in fysieke als sociale zin.
Het plan versterkt het groene karakter van de wijk. Het maakt de wijk weer herkenbaar als groene wijk.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s