MORSLINT

Wandelroute door de Hoge Mors.

BASISLINT

Doel
Een aaneengesloten, toegankelijke wandelroute door de Hoge Mors. Een zichtbare basis voor verdere ontwikkeling van het Morslint.

Situatie
Na het opstellen van het plan voor Morslint is er behoefte een eerste tastbaar resultaat. Met de toezeggingen van de huidige partners kan een Basislint van 1,8 kilometer lang aangelegd worden.

Locatie
Bestaande openbare groengebieden van de Hoge Mors.

Basislint2

Wat
1. Begaanbaar en zichtbaar maken van route.
2. Wegnemen grootste knelpunten op route.
3. Herkenbaar maken route.
4. Markeren route en groene karakter herkenbaar maken.

Hoe
1.1. Uitdunnen begroeiing t.b.v. begaanbaarheid voetpaden.
1.2. Uitdunnen begroeiing t.b.v. zicht van en op paden.
2.1. Herstellen begaanbaarheid bestrating.
2.2. Aanleggen extra pad door park.
2.3. Aanleggen zebrapad.
3. Aanbrengen van route-aanduiding.
4. Aanplanten herkenbare, bloeiende beplanting op strategische plekken langs het gehele lint.

Referenties-Basislint

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s