MORSLINT

Wandelroute door de Hoge Mors.

5. WEERKLANKPLEIN

Doel
Behoud openbaar school-speelplein.

Situatie
Speelplein rondom school de Weerklank wordt ook door wijkbewoners benut. Openbaarheid zorgt ‘s avonds voor overlast.

Locatie
Diamantlaan, Smaragdlaan, Robijnstraat, voetpad

5_Weerklankplein_web

Wat
1. Duidelijke afspraken tussen school, omwonenden en wijk politie over gebruik en toezicht.
2. Regels over gebruik plein zichtbaar maken op plein (zie ook deelproject 7.)
3. Vergroten zicht op oostzijde van plein.

Mogelijk (eventueel als fase 2)
4. Afsluitbaar maken oostzijde van plein en tevens gewenste indelingsverbetering plein realiseren.
5. Plein toegankelijk maken vanaf alle bewoonde zijden.

Hoe
1. Regelmatig overleg en contact tussen betrokken partijen en uitvoering van afspraken. (Overleg is gaande.)
2. Aansprekend bord met spelregels op plein.
3.1. Uitdunnen begroeing langs oostzijde plein.
3.2 Nieuw pad langs moestuin.
3.3 Nieuw pad langs basketbalveld.
4.1 Bestaand hek afsluiten na schooltijd.
4.2 Toevoegen afsluitbaar speelhek om overdag zonering naar speelwijze en leeftijd te kunnen maken en ‘s avonds oostzijde af te kunnen sluiten.
5. Extra toegangsdeur in bestaand hek aan zuidzijde.

5_Weerklankplein_refs

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s