MORSLINT

Wandelroute door de Hoge Mors.

GROEN LICHT VOOR MORSPARK

Leave a comment

150530-Dag-van-het-Morspark

Eerder meldden we al dat Morslint is opgenomen in de meerjarenbegroting van de gemeente Leiden; de Kaderbrief 2016-2019. Intussen heeft ook de gemeenteraad ingestemd met die begroting en dus met de financiering van een deel van het Morslint; het Morspark. We zijn hier heel blij mee!

Dit betekent dat er nu geld is om het plan voor de verbetering van het Morspark verder uit te werken samen met een team van de gemeente. En dat er budget is om straks dat plan ook werkelijk uit te voeren.
De eerste stap is nu dat een gemeentelijk projectleider wordt benoemd. Hopelijk lukt het dan om in september met hem of haar verdere afspraken te maken over planning en werkwijze en kunnen we daarna een definitief ontwerp opstellen.
Vanzelfsprekend zullen we bij het verder uitwerken van het plan de buurt weer betrekken.

Ook het Leidsch Dagblad was er vroeg bij om dit nieuws te melden.

foto: Dag van het Morspark op 30 mei 2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s